Pereiti prie turinio

Krepšelis

Jūsų krepšelis yra tuščias

Privatumo politika

Jūsų privatumas ir duomenų saugumas visada yra mūsų prioritetas, tad visada dedame pastangas jį užtikrinti maksimaliai. Šioje Privatumo politikoje norime Jums pateikti visą informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums apsipirkus Elektroninėje parduotuvėje www.gerards.lt, iš kokių šaltinių juos gauname, kam galime perduoti, kokias teises turite Jūs ir mes bei visą kitą svarbią informaciją, susijusią su Jūsų privatumu.

Pažymime, kad registruodami Paskyrą, pateikdami Užsakymą su Paskyra ar be jos, turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika prašome neteikti Užsakymų Gerard‘s Elektroninėje parduotuvėje ir (ar) nesinaudoti kitomis jos teikiamomis paslaugomis. Priešingu atveju bus laikoma, kad Jus susipažinote su Privatumo politika ir jos nuostatos dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo yra priimtinos.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad ši Privatumo politika gali būti keičiama ir (ar) atnaujinama, todėl rekomenduojame su ja susipažinti kaskart, kai apsiperkate www.gerards.lt. Aktuali Privatumo politikos redakcija visuomet yra prieinama Gerard‘s interneto svetainėje.

 1. SĄVOKOS
  • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti fizinį asmenį, taip pat bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kuris jau yra identifikuotas (toliau – Duomenų subjektas).
  • Duomenų valdytojas – asmuo, kuris tvarko Jūsų asmens duomenis ir nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  • Kitos sąvokos atitinka Gerard’s elektroninės parduotuvės taisyklėse ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente naudojamas sąvokas.
 2. JŪSŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS IR KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?
  • Jūsų Asmens Duomenų valdytojas yra Oditri, MB, registruotos buveinės adresas J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius, juridinio asmens kodas 306097354, PVM mokėtojo kodas LT100015978816.
  • Gerard’s kaip Duomenų valdytojo rekvizitai:
   • pašto adresas: info@gerards.lt;
   • pašto korespondencijos adresas: J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius.
 1. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KAM JUOS NAUDOJAME?
  • Gerard‘s, parduodama Prekes ir (ar) teikdama kitas paslaugas, tvarko šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:
   • Fizinio asmens identifikaciniai (asmens tapatybės) duomenys, tokie kaip: Jūsų vardas, pavardė, lytis, gimimo data, išimtiniais atvejais – asmens kodas ir pan.
   • Kontaktiniai duomenys, tokie kaip: telefono numeris, adresas, el. pašto adresas ir pan.
   • Užsakymo pristatymo duomenys, tokie kaip: pasirinkto paštomato lokacija ir pan.
   • Finansiniai duomenys, tokie kaip: banko sąskaitos Nr., bankas pavadinimas, kuriame yra sąskaita ir pan.
   • Pirkimų istorija;
   • Jūsų užklausų ir (ar) skundų teikiamų Gerard‘s ir (ar) priežiūros institucijoms turinys.
   • Jūsų socialinių tinklų paskyrų duomenys, tokie kaip: jūsų komentarai, reakcijos į Gerard‘s įrašus ir pan., įskaitant jūsų atvaizdą;
   • Duomenys, susiję su Jūsų dalyvavimu Gerard‘s organizuojamuose žaidimuose, konkursuose.
  • Gerard‘s tvarko Jūsų Asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:
   • Jūsų Paskyros registravimas ir jos administravimas Elektroninėje parduotuvėje;
   • nuotolinės pirkimo pardavimo sutarties su Jumis sudarymas, vykdymas ir administravimas;
   • tiesioginė rinkodara;
   • žaidimų, konkursų ir kitų panašaus pobūdžio veiksmų organizavimas bei vykdymas;
   • užklausų ir skundų nagrinėjimas;
   • Pardavėjo teisių ir teisėtų interesų gynimas ir saugojimas.
 1. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS LANKANTIS INTERNETO SVETAINĖJE?
  • Tuo atveju, kai lankotės mūsų Elektroninėje parduotuvėje, Gerard‘s gali tvarkyti Jūsų, kaip lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba interneto svetainės lankytojų sutikimo pagrindu.
  • Jums lankantis mūsų Elektroninėje parduotuvėje, Asmens duomenys bus tvarkomi nepriklausomai nuo to, ar registruojatės ir (ar) teikiate Užsakymų, ar ne.
  • Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.
 2. KUO REMDAMIESI TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  • Gerard‘s tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtais teisiniais pagrindais:
   • kai taikoma teisinė prievolė, t. y. galiojantys teisės aktai įpareigoja Gerard‘s tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
   • siekiant sudaryti ir vykdyti su Jumis sudarytą Sutartį;
   • siekiant Banko teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni (pvz.: kilusių ginčų nagrinėjimas ir pan.)
   • Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagrindu.
 1. IŠ KUR GAUNAME DUOMENIS APIE JUS?
  • Pirkėjų Asmens duomenis Gerard‘s galime gauti iš kelių šaltinių, tačiau pagrindinis jų – pats Duomenų subjektas (Pirkėjas).
  • Tam tikrais atvejais Jūsų Asmens duomenis galime gauti iš kitų Pirkėjų, jeigu jie nori Jums padovanoti Gerard‘s prekes ar nurodyti Jus kaip Užsakymo gavėją.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka duomenis mums gali pateikti priežiūros, teisėsaugos institucijos, advokatai ir pan. Tokiais atvejais mes Jūsų duomenis dažniausiai gauname, jei Jūs pateikiate skundą pvz.: priežiūros institucijoms dėl netenkinančio Gerard‘s sprendimo ginčo atveju ir pan.
  • Jūsų asmens duomenis galime gauti ir iš jūsų naudojamų socialinių tinklų, kuriuose turite paskyras ir esate pasekę Gerard‘s paskyras ir (arba) komentuojate, reaguojate į mūsų įrašus, dalyvaujate žaidimuose, konkursuose ir pan.
 2. KAM PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS?
  • Gerard‘s, vertindama ir saugodama savo Pirkėjų privatumą ir jų Asmens duomenų saugumą, laikosi konfidencialumo pareigos Pirkėjų Asmens duomenų atžvilgiu. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia tam, kad tinkamai įvykdytume su Jumis sudaryta Sutartį, apgintume savo teises ir teisėtus interesus arba Jūsų Asmens duomenų perdavimas trečiajam asmeniui yra privalomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Gerard‘s gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Asmens duomenis mūsų vardu. Tai gali būti: duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, ryšio, duomenų centrų, prieglobos (angl., hosting) ir debesijos paslaugų teikėjai, reklamos (įskaitant internetinės reklamos), tiesioginės rinkodaros, pranešimų išsiuntimo, administravimo paslaugų teikėjai, skambučių centro paslaugų teikėjai, statistikos, rinkos tyrimų ar verslo analitikos, kitų paslaugų teikėjai ir kt. Pažymėtina, kad duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek Asmens duomenų, kiek yra būtina jų paslaugų teikimui užtikrinti. Mūsų duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir neturi teisės jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti tretiesiems asmenims. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Gerard‘s nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
  • Asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises ir teisėtus interesus, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 3. KOKIOSE ŠALYSE MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?
  • Gerard‘s Elektroninėje parduotuvėje naudojama tam tikra programinė įranga (pvz.: el. laiškų siuntimui skirta programinė įranga, apskaitos sistema ir t.t.) gali būti sukurtos tiek Europos Ekonominėje Erdvėje (toliau – EEE), tiek ir už EEE ribų veikiančių verslo subjektų, todėl, mums naudojantis jų paslaugomis, atitinkamai ir Jūsų duomenys gali būti prieinami ne tik EEE veikiantiems verslo subjektams.
  • Tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu Elektroninėje parduotuvėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek EEE, tiek ir už EEE ribų veikiantiems verslo subjektams (pvz., mums naudojantis įvairiais Google ir (ar) META produktais).
  • Ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE, tačiau mes kruopščiai įvertiname pasirenkamus partnerius (paslaugų ir programinės įrangos teikėjus), jų Asmens duomenų tvarkymui sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Taip pat, taikome Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas apsaugos priemones, siekdami užtikrinti tokio Asmens duomenų perdavimo teisėtumą, pvz. standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos.
 4. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JAS GALITE ĮGYVENDINTI?
  • Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite šias Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas teises:
   • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
   • teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   • teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis;
   • teisė nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėto intereso pagrindu;
   • teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi anksčiau Jūsų duoto sutikimo pagrindu;
   • teisė reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis, taip pat žinoma kaip „teisė būti pamiršta“. Ši teisė nėra absoliuti ir turi išimčių, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė tvarkyti asmens duomenis teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;
   • teisė į duomenų perkeliamumą;
   • teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite www.vdai.lrv.lt.
  • Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Gerard’s šios Privatumo politikos 2 dalyje nurodytais kontaktais.
  • Tuo atveju, jei Duomenų valdytojui prašymas dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, teikiamas:
   • elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) – jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu;
   • tradiciniu paštu – prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas.
  • Visais atvejais prašyme turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas ar kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš Duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi Duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
  • Duomenų subjektų prašymus dėl Duomenų subjekto teisių Gerard’s nagrinėja nemokamai, tačiau tam tikrais atvejais, kai prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, apie kurį Duomenų valdytojas informuos iš anksto, t. y. iki pradėdamas nagrinėti Jūsų prašymą. Jums nesumokėjus nustatyto mokesčio – prašymas nagrinėjamas nebus.
  • Gerard’s, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi į mus dienos.
 5. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?
  • Jūsų Asmens duomenis mes galime saugoti įvairiais terminais, kurie priklauso nuo to kokiu tikslu ir (ar) teisiniu pagrindu jie buvo gauti, tačiau ne ilgiau, nei tai reikalinga duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba nustatyta teisės aktuose.
  • Pagrindiniai Gerard‘s Asmens duomenų saugojimo terminai:
   • Asmens duomenys, susiję Prekių įsigijimu (Sutartimi) yra saugomi 10 metų po Užsakymo įvykdymo dienos;
   • tiesioginės rinkodaros tikslais:
    • Jūsų asmens duomenis tvarkome 2 metus nuo paskutinio apsipirkimo Elektroninėje parduotuvėje; arba
    • Jūsų asmens duomenis tvarkome 2 metus nuo sutikimo davimo dienos, jei nesate pirkęs Elektroninėje parduotuvėje.
   • Jūsų Paskyros duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros. Suėjus šiam terminui Paskyros duomenys ištrinami.
 1. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS
  • Ši Privatumo politikos versija Nr. V1 galioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
  • Gerard‘s pakeitus šią Privatumo politiką, jos nauja ir galiojanti versija bus www.gerards.lt, o tam tikrais atvejais galime apie tai jus informuoti ir kitais būdais, pvz.: jūsų pateiktu el. paštu.